onsdag 9 maj 2012

Har du sett en kvinna?

Har du sett en kvinna? är en prosabok av den iranska kvinnorättsaktivisten Parvin Ardalan. Hon har tvingats i exil av mullorna, och är numera Malmö stads första fristadsförfattare.  2007 fick hon Olof Palmepriset för sin orädda kamp för kvinnors rättigheter.
I de här texterna skildrar hon enskilda människoöden, med dess längtan och maktlöshet. Den kanske viktigaste texten i boken är "Hur kan vi hjälpa er?" En fråga som hon fick när hon höll en föreläsning för tidskriften Bang för några år sedan, och som stycket är en reaktion på.
Parvin Ardalan vill inte ses som ett offer, eller få välgörenhet.  Det är skilland på hjälp och solidaritet. Vi hör alla ihop, menar hon, så låt oss istället hjälpa varandra.
I ett efterord intervjuas hon också av Kristian Carlsson. Tillsammans med boken följer ljudtidskriften SPRÅKA´s Arlan-nummer, där hon läser sina texter på persiska.
Låna boken i Gotlib.
                                                                                                                                                  /leif

Inga kommentarer: