fredag 4 maj 2012

Veckans ord - humletjuv

I veckan blev det känt att brittiska forskare tänkte åka till Skåne och "stjäla" 100 drottningar av arten vallhumla (Bombus subterraneus), som är utrotad i stora delar av Europa. Då myntades ordet humletjuv.
Humlebeståndet har minskat kraftigt sedan man på 50-talet började med ogräsgifter i jordbruket. Vilket medför att många humlor svälter ihjäl. En del arter har dött ut, andra har minskat kraftigt, och många arter är utrotningshotade.
 Frågan väcktes om britterna fick komma hit och ta humlor?
De svenska myndigheterna bollade till att börja med  frågan emellan sig. I media framkom uppgifter om att artens bestånd i Sverige isf skulle hotas här. På sociala medier var ilskan stor, och forskarna kände sig hotade.
Nu har berörda myndigheter godkänt projektet och försäkrar att det inte skadar artens bestånd i Skåne.

                                                                                                                                                          /leif

Inga kommentarer: