onsdag 9 maj 2012

Veckans ord: terrorist

 Veckans rättegång mot Peter Mangs har kommit att väcka frågan ifall han är en terrorist eller ej. Enligt lexins definition är terrorist en person som utövar terror,  samt att Usama bin Ladin är världens mest kände terrorist. Men vad är då terror?

Enligt nationalencyklopedins defintion är terrorism  "våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas. Definitionsmässigt brukar man skilja mellan statsterrorism, nationell terrorism och internationell terrorism"

/Karin

Inga kommentarer: