fredag 18 maj 2012

Veckans ord - lönesänkning

I Sverige har vi ett (minst) regeringsparti som vill sänka de lägst avlönades löner (dvs ungdomar som precis ska börja jobba) med en fjärdedel.
Frankrikes nye president Hollande och hans nytillträdda regering har valt en helt annan väg. På sitt första sammanträde beslöt de nämligen att sänka sina egna löner med 30 %!
Ett annat exempel på att det finns alternativ till "den svenska modellen" är hur krisande företag i Japan agerar. Här i landet sparkas slentrianmässigt personal på golvet om ett företag går dåligt. Där börjar de med att sänka chefernas löner.                                                                                                                          /leif

Inga kommentarer: