tisdag 8 september 2009

Internationella läs- och skrivkunnighetsdagen

Idag är det internationella läs- och skrivkunnighetsdagen som har instiftats av UNESCO för att uppmärksamma världens alla analfabeter. Cirka en av fem vuxna i världen kan inte läsa och skriva och två tredjedelar av dessa är kvinnor och flickor. Självklarheter som att ta del av skriven kommunikation har en mängd konsekvenser för dessa människor. Till exempel begränsningar av nyhetsflödet, internetanvändning, brev från myndigheter och anda instanser som har avgörande betydelse i ens liv. Hur ska då denna dag uppmärksammas? Jag har sökt med ljus och lykta för att se vad som händer i Sverige och på biblioteken utan några aktuella träffar… men dagen är inte slut, tänker jag hoppfullt.

Mer om vad UNESCO gör och årets tema empowerment går att läsa på deras hemsida.


/Anna

Inga kommentarer: