onsdag 30 september 2009

Jag skulle vara din hund

Jag skulle vara din hund (Om jag bara finge vara i din närhet) är Anneli Jordahls romandebut, hon har tidigare skrivit några fackböcker. Det är en fiktiv skildring av den platonska kärlekshistorien mellan Ellen Key och Urban von Feilitzen. Här figurerar, även de fritt hanterade, andra författare som August Strindberg, Victoria Benedictson m fl.
Ellen och Urban fann varandra på 1880-talet, en radikal tid då äktenskapet och könsrollerna började ifrågasättas. Hon hade inte ännu fyllt trettio år och var verksam som lärare och kritiker .Han var femton år äldre, gift godsägare med fyra barn, och även han var kritiker, och som sådan fick han betydelsefull vägledning av henne.
De träffades bara i verkliga livet ett fåtal gånger, utan deras kontakt som utvecklades till en romans bestod mest i en intensiv brevväxling. Knappt några av de riktiga breven finns bevarade, och alla brev i romanen är uppdiktade.
Hon väntade i nära tio år på att han skulle skilja sig från sin fru. När hon insåg att han inte skulle göra det så bröt hon med honom
I bokens sista del följa Ellen Key på hennes ålders höst då hon tillsammans med sin hushållerska bodde i ett hus på landet.
Det här är en skickligt berättad vacker historia.

Se om boken finns inne i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: