fredag 4 september 2009

Tjäna pengar och rädda världen

Tjäna pengar och rädda världen: den hållbara ekonomins entrepenörer av Erika Augustinsson och Maja Bergvall är boken för dem som sysslar med, eller drömmer om att syssla med, nya former av entreprenörskap. Det handlar om de individer som utmanar vårt traditionella sätt att se på företagande och ekonomi. De ser inget motsatsförhållande mellan att skapa vinster och att bidra till en positiv samhällsutveckling. När de arbetar fram nya affärsmodeller och hittar nya marknader så tar de hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer.
Författarna menar att det traditionella näringslivet, folkrörelserna och den offentliga sektorn har förlorat greppet och att framtidshoppet står till de innovatörer och nytänkare, samhällsentreprenörer kallas de i boken, som förstår att företagande och en vilja att förändra världen till det bättre måste gå hand i hand. De visar på exempel som de hävdar går i fontlinjen som Volontärbyrån, GodEl, Gringo, Dem Collective, Myrorna, Hand in Hand med flera.
Framväxten av dessa nya organisationer medför inte bara, säger författarna, att vi får en bättre värld, utan också att människorna får möjlighet att ha ett roligt och meningsfullt arbete samtidigt som de tjänar pengar.
Låna boken i Gotlib.


/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för bra tips.