måndag 6 september 2010

Vägarnas folk


Vägarnas folk: de resande och deras livsvärld är forskaren Gunborg A Lindholms doktorsavhandling om resande. Under några år intervjuade hon 42 resande som var födda från 1917 till slutet av sextitalet. 15 av dem var kvinnor. Framförallt studerade hon resande från Göteborg med omnejd.
Resandekulturen är uppbyggd efter släktsamhällets principer. Man består av vissa familjer och man har bestämda normer och traditioner som har vuxit fram, och bibehållits, under många generationer. Till stor del är detta en följd av ett socialt utanförskap. Som grupp har man stämplats som avvikande, oönskad och problematisk.
Släktsammanhållningen är fortfarande mycket stark, och alla inre angelägenheter som händer inom familjen är viktigare än tex den ekonomiska försörjningen. Samhörigheten upprätthålls genom ett tätt och intensivt umgänge.
Lindholm menar att Resandekulturen till stor del har överlevt för att personerna i den har varit så flexibla, anpassningsbara och så skickliga på att dölja sig. Hon ser deras kultur som ett uttryck för människans behov och möjlighet att skapa sig en plats i tillvaron trots mindre goda objektiva förutsättningar.
Låna boken i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: