torsdag 16 september 2010

Drömmen om det goda samhället

På söndag går vi och röstar. Har du bestämt dig? Är du osäker? Vill du veta mer om partiernas ideologiska bevekelsegrunder? Vill du få bättre förståelse för, och i vilka viktiga frågor, de olika politiska partierna skiljer sig åt?
Uriel Hedengren har skrivit en alldeles utmärkt bok som väl lämpar sig som vägledning och som en bakgrund till den politiska debatten i samhället – läs den och förankra din röst!

I
Politiska idéer – drömmen om det goda samhället (Natur & Kultur) gör Uriel Hedengren nedslag i historien och visar på de betydande idéer som på ett eller annat sätt påverkat, och fortfar att påverka, synen på vad som utgör ”det goda samhället” och samhällsutvecklingen.
De stora ideologierna (liberalismen, konservatismen och socialismen) som har mest inverkan på, som styr både de politiska diskussionerna och besluten i vårt samhälle (och har effekt på människors vardag och liv) diskuteras och ges en åskådlig och lättsmält historisk bakgrund i egna kapitel. Även idéer på ytterkanten (fascism, libertarianism och kommunism) och andra politiska åskådningar (bl.a. fundamentalism, anarkism, feminism) har fått egna kapitel.

Det finns en tydlig trend, inte minst i Sverige, av minskat allmänintresse för politiken och för politiska frågor. Färre människor väljer att gå och rösta i riksdags- och kommunval.
Samtidigt väljer många unga att lägga sin röst på små partier (SD), eller vänder sonika den etablerade politiken ryggen för att i stället söka sig till organisationer utanför de etablerade partierna och där engagera sig i en specifik fråga.
Har partierna blivit för lika varandra? Är det så att de alla utgår från samma välfärdsideologi och enbart skiljer sig åt vad gäller praktiska lösningarna kring frågor om vård, skola och miljö? Är de så lika att det inte spelar någon roll var jag lägger min röst då det i slutänden ändå blir samma resultat på politiken?
Har det blivit för rörigt och otydligt? Denna avideologisering med partier som förändrar sina budskap i hopp om att fånga nya väljare eller tilltala en så bred väljargrupp som möjligt.
Hedengrens utmärkta bok är en god hjälp till alla de som vill förstå och hänga med i de politiska svängarna. Den lämpar sig väl för både den i dagarna valville, för läraren och för eleven (grundskola och gymnasium) och för alla andra som vill förkovra sig på enkelt sätt.

Susanne.S

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra tips. Nåt för alla osäkra, och dom verkar vara fler än nånsin,så att de kan ta ställning och välja.