tisdag 13 september 2011

Framtiden

För tre år sedan började journalisten Eric Schüldt arbetet med en bok som var tänkt att bli en lovsång till den digitalala revolutionen, och det mer demokratiska och upplysta samhälle som han trodde den skulle medföra. Men under resans gång blev kom hans inställning att diametralt ändras. Han kom till övertygelsen att istället för att få en ny frihet så håller vi på att bygga vårt eget fängelse.
Så han skrev tillsammans med medie- och kommunikationsforskaren Jonas Andersson istället dystopin Framtiden. Det är en skönlitterär berättelse med essäiska inslag. I form av ett anförande från en framtida historiker riktat i du-form till oss som lever här och nu. Det hela blir till en skarp varning till oss alla som har gjort datorn till en del av vår vardag. Deras tes är att maskinerna håller på att ta över och är på god väg att förslava oss. Vi håller på att skapa en Matrix-värld menar de. Internetaktivisterna drivs med en närmast religiös fanatism, hävdar de. De som är emot stämplas antingen som "bakåtsträvare" eller också har de inte förstått att utvecklingen är ofrånkomlig.
Tyvärr så är boken lite väl pretentiös, på dryga 130 sidor försöker författarna ta ett helhetsgrepp på mänsklighetens hela utveckling från första början till våra dagar. Prosan känns också ganska högtravande.
Trots allt är den läsvärd då den väcker en rad intressanta problem och frågeställningar. Bla pekar de på den enorma energiåtgång som digitaliseringen medför, de miljöfaror som uppstår och den exploatering som de som producerar de nödvändiga råvarorna utsätts för. De belyser också farorna med att de sociala medierna, med deras skenbara intimitet, dominerar vårt vardagsliv.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: