torsdag 22 september 2011

Vithetens hegemoni

Vithetens hegemoni är en antologi med åtta texter av feministen Sara Ahmed. Den innehåller reflektioner om vithet och rasism. Såväl i vardagslivet som i den inneboende kulturen i olika institutioner. Hon utgår från sin erfarenhet av att bo och röra sig i en vit värld som själv varandes en icke-vit kropp.
Författaren vill beskriva vad den institutionella vitheten gör. Hon säger att vi, och våra kroppar, präglas av postkoloniala och imperalistiska arv. Vitheten är resultatet av en rasifiering som skapar ramar för vad olika kroppar tillåts göra.
Det här är ingen lättläst bok, författaren varvar teoretiska avsnitt med personliga skildringar av hur den vita makten drabbar henne själv, och hur hon gör motstånd. Men hennes slutsatser är skarpsinniga, originella och utmanande för en vit västerländsk publik.
En av Sara Ahmeds centrala tankar är att vitheten lyckas bibehålla sin överhöghet också genom mångkulturella projekt, mångfaldssträvanden och antirasistiska program. Vita personer lyckas placera sig själva i centrum även när de är kritiska till sin vithet, och dessa aktioner används för att skapa en positiv vit identitet som får de vita att må bra. Tex kan en mångfaldsplan hindra oss att se konsekvenserna av rasism, menar hon. Den kan tom dölja problemen och ge sken av att de har blivit lösta.
Sara Ahmed som själv har en pakistansk far och brittisk mor är professor i Race and Cultural Studies vid ett engelskt universitet. Det här är den första av hennes böcker som har getts ut på svenska.
Låna boken i Gotlib./leif

Inga kommentarer: