onsdag 21 september 2011

Var med i vår virtuella bilderbokcirkel

Vi startar med Snäll av Gro Dahle den 3 oktober klockan 17.00. Vad som behövs för att du skall kunna vara med är att du skaffar dig en användare på bokcirkel.se och sedan anmäler dig till vår bilderbokcirkel som finns här. Den 3 oktober möts vi där i en chatt där vi delar våra tankar om boken.
Tanken med cirkeln är att sätta fokus på senare års överraskande bilderboksutgivning som tar upp tunga ämnen och vänder sig till lite äldre barn. Om man inte riktigt vet hur man skall närma sig boken så har jag några förslag på frågor man kan utgå ifrån: Vad tycker du om historien? Diskutera olika kvalitéer i illustrationerna som perspektiv, färgsättning och orginalitet. Hur märker man att det här är en bok från vår tid? Hur är det med genusperspektivet? Vem vänder sig boken till och tror du att den fungerar för sin målgrupp?


-Vi fortsätter bokcirkeln med: Pang! av Håkan Jaensson och Kenneth Andersson 7 november klockan 17.00 och Lägret av Oscar K och Dorte Karrebaek 5 december klockan 17.00/Karin


Inga kommentarer: