lördag 10 september 2011

Salongsberusat

Salongsberusat är en antologi med texter som, i princip, har det gemensamma att de en gång framfördes på den Litterära salongen på kafé Copacabana i Stockholm, som var en queerfeministisk kultursalong. Programverksamheten där drevs från hösten 2003 fram till sommaren 2005. Några av bidragen kunde inte framföras när det var tänkt pga sabotage. I några fall har den aktuelle skribenten istället valt att bidra med något nyskrivet. Verket består av en salig blandning av prosa, historik, poesi, vetenskapliga texter, lästips, litterära experiment, och även en serie.
Redaktörer är Pia Laskar och Ingrid Svensson. Texterna synliggör och sprider kunskap om samkönad sexualitet. Arton olika skribenter har alla sitt eget personliga anslag.
Själv fastnar jag ffa för utdraget ur Mia Lodalens roman Tiger, och de historiska inslagen om Selam Lagerlöf, Oscar Wilde och Gertrude Stein.
Copacabana utsattes för flera hatbrott och det kulminerade 2004 när en brandbomb förstörde kaféet. Då anordnades en stödfest under parollen Homostraight United. De åttahundra deltagarna samlade in pengar så att det kunde byggas upp igen.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: