måndag 28 november 2011

Att passa och att passa in

Varför väljer män så sällan fritid, aktiviteter och jobb som uppfattas som feminina?
Det undersöker Sofia B. Karlsson i boken Passa och passa in: om manlighet, fotboll och utbildningsval. Boken är en del av ett projekt på Karolinska institutet vars utbildningar har en låg andel manliga sökande. Man antog att det berodde på normer om maskulinitet, och inledde ett samarbete med fotbollsklubben AIK för att lära sig mer om skapandet av dessa normer.
Karlsson har låtit ett pojklag besvara en enkät, gjort djupintervjuer och fört en gruppdiskussion med dom.
Författaren beskriver också i boken några teorier om maskulinitet samt redogör för den rådande situationen med könsbundna utbildningsval.
Fotbollens omklädningsrum ser författaren som en manlig basstation. En manlig fostringsmiljö där manlighet uttryckes genom att ta avstånd från det avvikande. Som avvikande räknas då det kvinnliga, liksom homosexuella och invandrare.
Det är i omklädningsrummet som gemenskapen skapas, man blir en i gänget. Likadant är det i arbetslivet det gäller att smälta in. Samtalen ger vid handen att rädslan för att inte passa in är en faktor för att välja bort ett kvinnodominerat yrke.
Dessutom upplever alla ett stort tryck från omgivningen att välja något lämpligt, och detta präglar till stor del deras tankar av val avseende yrke och utbildning.
Författaren menar att det behövs att vi vågar att ifrågasätta våra egna idéer om vem som passar var, samt att vi tar ansvar för att skapa sammanhang där olika typer av människor tillåts.
Låna boken i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: