tisdag 22 november 2011

Om att finna sig själv

På jakt efter min historia fann jag mitt hemland är en bok av Kima George. Den utgår från hennes eget sökande efter sin bakrund och sin identitet.
Vi får följa tiotalet olika karaktärer i boken som alla, liksom författaren själv, tillhör folkgruppen assyrier/syrianer. Eller "Suryoye" som de själva kallar sig på sitt eget språk. Ett begrepp som författaren vill lansera.
Avsikten med boken är framför allt att öka förståelsen mellan olika kulturer i allmänhet, och mellan svenskar och assyrier/syrianer i synnerhet. Det som skildras är mest olika vardagssituationer med kulturkrockar och kulturmöten. Boken avslutas med ett faktaavsnitt om assyriernas/syrianernas kulturella vanor, och med en historisk genomgång av deras femtusenåriga historia.
Låna boken i Gotlib./leif

Inga kommentarer: