torsdag 3 november 2011

Extrainsatt Veckans ord! Gentrifiering

Med anledning av att Stadsmuseets mobila museum finns utanför Gamlestadens bibliotek i dagarna så har vi idag en extrainsatt ordförklaring: gentrifiering. Detta med anledning av att Stadsmuseet är nyfikna på hur Gamlestadsborna upplever de förändringar som sker i stadsdelen, där nya bostäder, butiker och kommunikationer byggs. Denna förändringsprocess kallas gentrifiering och är en social förändrinsgprocess där personer med högre socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av till exempel lägre sociala klasser eller etniska minoriteter. Här i Göteborg är väl det mest tydliga exemplet Haga.

Med det i bakhuvet så tycker jag att du ska passa på att besöka det mobila museet och berätta om din stadsdel (Gamlestaden).

/AnnaJ

Inga kommentarer: