lördag 16 april 2011

Jordens herrar

Pelle Strindlund är en pacifistisk aktivist i freds- och djurrättsrörelsen som tidigare varit medförfattare i olika böcker om etik, livsåskådning och politik. Nu är han aktuell med boken Jordens herrar: slaveri, djurförtryck och våldets försvarare.
Han jämför argumenten för, och hanteringen av, slavar på 17- och 1800-talet med den nutida exploateringen av djuren. Han finner stora likheter i hur slavar och djur hanteras, och även i hur brutaliteten legitimeras. Motståndarna förlöjligas och bekämpas också på likartade sätt, och beskylls för att vara farliga fanatiker. Förtrycket av djur, hävdar han, har varit en ideologisk modell för att förtrycka människor. I sin bok koncentrerar han sig på förslavandet av afrikanerna, och den debatt som då ägde rum i England och USA. Slaverietet sades vara moraliskt försvarbart, tex genom att det påstods vara inrättat av Gud. Exploateringen ansågs ekonomiskt nödvändig och sades skapa arbetstillfällen. Man påstod tom att det ledde till att slavarna fick bättre liv(!).
Boken kan väl sägas ha tre huvudteman. Först behandlar författaren försvaret av slaveriet. Sedan går han igenom försvaret av exploateringen av djuren. Slutligen lägger han fram sina egna idéer kring utnyttjandet av djuren.
Det är en stark bok med många obehagliga sanningar, där vi bla får läsa om hur brutalt och skoningslöst djuren behandlas i animalieindustrin.Pelle Strindlund menar att djurs- och människors intressen inte står emot varandra. Tvärtom skulle vi människor också vinna på djurens frigörelse. Vidare hävdar han att liksom tidigare generationer kunde göra sig fria från barbari, så går det att förändra den här tyranniska ordningen med.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: