lördag 2 april 2011

Mig blir du snart kär i

Nanna Johanssons andra seriebok heter Mig blir du snart kär i. I den skärskådar hon den rådande narcissimen. Det är en uppgörelse med den medelålders vite mannens självcentrerade världsbild. Liksom i debutboken Fulheten vänder hon på könsrollerna. Hon visar på hur vi ständigt matas med heteronormen. Men kanske framför allt skildras dråpligt hur egocentriska vi lätt blir i nära relationer, och därigenom inte ser den andres behov. Exempelvis får vi i en obetalbar sekvens se hur Nanna Johansson själv på äldre dagar, med en framgångsrik författarkarriär bakom sig, utnyttjar unga studenter och drar sig tillbaka med en fyrtio år yngre man som passar upp på henne.Tv serier som 2½ män får sig också en rejäl känga. Det här är vasst, vulgärt och stundtals våldsamt roligt. Låna hennes böcker här.
/leif

Inga kommentarer: