måndag 23 maj 2011

Annorlunda


En på flera sätt annorlunda bok är antologin Annorlunda:unga tankar i text. Den innehåller bl a texter av tjugoen ungdomar från hela landet. De flesta av de medverkande är tonåringar. De yngsta är fjorton år och de äldsta tjugosju. Ungdomarna berättar om hur det är att vara annorlunda. Det handlar om utanförskap, mobbning, att avvika från normer, att bära på en hemlighet, att se ut och vara som man är etc, etc.
Boken ges ut av Effekt som är Rädda Barnens ungdomswebb. De vill visa att att alla är vi annorlunda på olika sätt, och de hoppas att den insikten ska göra oss mer toleranta mot våra medmänniskor.
Bidragen består av dikter, noveller men även av foton och filmer! För det originella med den här antologin är att den är gjord med augmented reality-teknik. I boken finns markörer. Genom att hålla en markör mot en webbkamera så visas ett foto, en film el dyl. Surfa först in på bokens hemsida.
/leif

Inga kommentarer: