måndag 9 maj 2011

Grattis årets mångspråkiga bibliotek!

Den första internationella bokmässan har ägt rum på Hallunda Folkets hus och bibliotek. Fantastiska dagar med ännu mer fantastiska författare. Det var även försa gången som hederspris Årets mångspråkiga bibliotek delades ut och de värdiga vinnarna blev Fisksätra bibliotek i Nacka. Priset är instiftat av Botkyrka kommun och Internationella Biblioteket och juryns motivering löd:

Med en aldrig sinande energi och entusiasm arbetar Fisksätra bibliotek sedan många år målmedvetet utifrån denna profil med att skapa dialog mellan människor och kulturer. Med projektet ”Språk som rikedom” utvecklade biblioteket ett språkstöd med ambitionen att betrakta språk som ett både ett socialt och individuellt kapital.

Genom sitt framgångsrika arbete är Fisksätra bibliotek ett föredöme och en inspirationskälla för andra bibliotek. Samtidigt som Fisksätras personal är öppen för att ta till sig och lära av andra kollegors sätt att arbeta och på så sätt utvecklar verksamheten vidare.

/Anna


Inga kommentarer: