torsdag 19 maj 2011

Veckans pausfågel; Gamen

Gamen är en bibliotekarie som ser till att äta sig in i låntagarnas döda kompetens och som skyddar sitt dåliga rykte och bo. Idén kom upp efter biblioteksföreningens rapport "Olika syn på saken" som redovisar en undersökning där bibliotekspersonal tycker att de är bättre på bemötande än vad biblioteksbesökarna tycker att de blir bemötta.


Anna J och Karin