lördag 18 april 2009

Är sex arbete?Med sin avhandling Är sex arbete? har Susanne Dodillet lyckats med konststycket att skriva en idéhistorisk avhandling på 600 sidor som både har fått mycket uppmärksamhet och har förorsakat en hetsig debatt. Det är en jämförelse mellan svensk och tysk prostitutionspolitik från sjuttiotalet till våra dagar.
Samtidigt som Sverige blev det första landet att kriminalisera sexköparna, men inte sexsäljarna, så legaliserade Tyskland prostitutionen. Länderna är i många avseenden ganska lika, så hur kommer det sig att man har så diametralt olika syn på prostitutionen?
Enligt författaren beror skillnaden främst på radikalfeministernas inflytande i Sverige, men även till viss del på att det här finns en sträng sexualmoral präglad av kristna värderingar, samt slutligen på att man har olika syn på Statens roll.
I Tyskland växte det fram en rörelse som såg prostitution som ett feministiskt vapen, ett sätt för kvinnor att få frihet och makt.
Här sågs sexsäljarna däremot som offer för ett strukturellt förtryck, och då de själva inte insåg sitt eget bästa så lät man inte dem själva komma till tals, hävdar författaren.
Varje kapitel i boken avslutas med att avsnitt som Dodillet kallar "Diskussion" och där lämnar hon forskarrollen och angriper radikalfeministerna med den queerfeminism som hon menar har genomsyrat den tyska prostitutionspolitiken. T ex så skriver hon bl a följande i slutet av kapitel ett:
"Man skulle kunna säga att sex måste överensstämma med den svenska välfärdsstatens traditionella ideal och normer för att accepteras i Sverige".
Hon ifrågasätter den självsäkra svenska självbilden av sexköpslagen som ett föredöme att vara stolt över och avslutar boken med att förorda en total avkriminalisering på området och hon menar att de som säljer sex därigenom skulle få en starkare ställning.
Som sagt är det en mycket kontroversiell avhandling som har fått en hel del kritik. Oavsett vad man tycker i ämnet så är boken en intressant läsning.

Låna Är sex arbete? i Gotlib

/leif

2 kommentarer:

Anonym sa...

man undrar ju om hon skulle vilja att hennes egen dotter jobbade som hora!?

Anonym sa...

Bara för att man är för biblismen så vill man inte att barnen ska dö i en trafikolycka.
Men de som säljer sig, är lika mycket värda som andra.
Alla kvinnor är offer för manssamhället.