måndag 27 april 2009

Jag konsumerar alltså finns jagSociologen Zygmunt Bauman studerar i sin bok Konsumtionsliv vår tids massrörelse konsumismen. Han menar att vi inte längre lever i ett produktionssamhälle utan i ett konsumtionssamhälle, där människan bara har ett värde som konsument.
När konsumtionen blir den viktigaste drivkraften i samhället i form av förbrukning av tjänster, människor och varor uppstår det han kallar konsumism. Han hävdar att den skapar en egocentrisk människa som lever i nuet, indoktrineras att bara satsa på att förverkliga sig själv, och inte känner solidaritet med sina medmänniskor.
Det är den kortsiktiga behovstillfredsställelsen som styr i en ständig jakt på nya varor, nya ”jag”, nya relationer. Därigenom reduceras också vår individualitet till ett varumärke.
Baumans tes är att vi inte är så fria som vi själva tror. Vi inbillar oss t.o.m. att ”köp- och slänglivsstilen” är självvald och rentav måttet på vår frihet.
Rädsla är också en drivkraft om vi inte är tillräckligt goda konsumenter så utesluts vi ur samhällsgemenskapen. Ett exempel han tar fram är framväxten av det sociala nätverkandet (Facebook, My Space etc) som enligt författaren inte alls är ett uttryck för valfrihet utan något som vi tvingas till för att inte drabbas av ”social död”.
”Under de senaste trettio åren har producerats mer information i världen än under de tidigare femtusen åren” förfasar han sig i boken.
Själv har Bauman gjort sitt bästa för att bidra till denna överproduktion då han har gett ut ca 60 böcker, varav 17 bara på 2000-talet.
Som ni nog anar är det här ingen lättläst, lättsmält bok, men enligt min mening är den intressant och väcker många tankar. Slutsatsen han vill komma fram till är att konsumismen gör oss ensamma och maktlösa.
Fast jag tycker att det är lite synd att han inte påvisar de motkrafter till konsumtionskulturen som faktiskt finns.

Låna Konsumtionsliv i
Gotlib.

/leif

4 kommentarer:

Anonym sa...

Spännande!

Anonym sa...

vilka motkrafter är det?

leif sa...

Det finns ett brett spektrum av motkrafter, utan några anspråk på att svara för en heltäckande beskrivning så finns det miljörörelsen, rättviserörelsen,olika kyrkliga och andra religiösa organisationer,hjälporganisationer, olika politiska partier och organisationer. Dessa är kritiska till konsumtionskulturen. Många av dem försöker hitta nya vägar till social rättvisa, och många av dem försöker få oss att ändra vår livsstil så att den blir ekologiskt hållbar.
Jag kan också hänvisa till vårt blogginlägg den 19 mars i år, som handlar om antologin Jorden vi ärvde, som handlar om klimat, konsumtion och livsval, där kan man läsa mer i ämnet.

Anonym sa...

ffint skrivet omen intressant bok.