onsdag 1 juli 2009

Sektliv

Anders Haag är aktuell med boken Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter och karismatiska grupper. Under några år på åttiotalet var han själv medlem i Hare Krishna. Men det här är ingen bekännelsebok utan snarare en genomgång av olika teorier rörande förhållandet mellan individ och grupp och han använder material från forskning på området.
Han tar tex upp frågorna om varför en del väljer att gå med i en sekt, hur medlemmar i sådana egentligen mår och om de har sämre jagkänsla än oss andra. Naturligtvis hämtar han en del exempel från sina personliga erfarenheter, och han har även intervjuat en del andra personer.
Författaren menar att skillnaderna mellan de här grupperna och andra grupper i samhället kanske inte är så stora som vi inbillar oss. En skillnad är dock att sektens tydliga ideologi, ofta kombinerat med ett karismatiskt ledarskap medför att det sociala trycket blir mycket starkare än i andra grupper. Den starka sammanhållningen känns befriande för medlemmarna men den gör också att man riskerar att förlora sig själv, menar han.
Anders Haags slutsats blir att är man medlem i en sekt så bör man försöka ta sig ur den. Han menar dock att frigörelsen är en process som tar tid.


Låna boken i Gotlib.

/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Han kan vara tacksam att han tog sig loss - det är inte alla som gör det.