fredag 3 juli 2009

Modiga kvinnor

Maria Hagberg är en av initiativtagarna till Nätverket mot hedersrelaterat våld som bildades för ett par år sedan och som har ca 60 organisationer och 600 enskilda från hela världen som medlemmar. Den bakomliggande idén är att man ska trycka på så att samhället gör sitt yttersta för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld.
Hon har även de senaste åren arbetat som projektledare med att ordna skyddat boende för unga tjejer som blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
Från Olof Palmes minnesfond har hon fått stipendium för att skiva en bok om ämnet. Resultatet är Vid 20 börjar den ruttna: om hedersvåld och modiga kvinnor. Boken bygger på djupintervjuer med unga kvinnor med olika etnisk bakrund som alla har bott hela, eller nästan hela sina liv i Sverige. De berättar om uppväxten, familjen, vardagen, sexualitet, skola och arbete, och inte minst om sina egna erfarenheter av utsatthet, förtryck och våld. Men de talar också om hur de slutligen lyckades bryta sig loss och skapa självständiga liv.
Låna boken i Gotlib.


/leif

2 kommentarer:

Anonym sa...

tycker du den va bra?

Leif sa...

Ja, jag tycker den är bra. Det är intressant och lärorikt att höra deras berättelser. Men visst är det ett jobbigt och tungt ämne.
Fast jag tror också att boken kan fungera som ett stöd för andra som är i samma situation som de här tjejerna var. Det kanske bästa med boken är att den visar att det finns hopp - det går faktiskt att frigöra sig och ta makten över sitt eget liv.