onsdag 22 juli 2009

Tempo

”Tiden går inte. Det är vi som rusar fram genom den stillastående evigheten.”
okändDen franske ekonomen Jaques Attali har sagt att det är klockan och inte ångloket som är industriålderns mest betydelsefulla uppfinning.
Tempo: om fart och det föränderliga är en antologi, med Marie Cronquist & Helena Sandberg som redaktörer. Den innehåller tretton populärvetenskapliga essäer av olika forskare och handlar om att färdas med ljusets hastighet, snabbmat om spridning av förkylningsvirus, om tidningsartiklars korta livslängd, om sömn, mm.
Jag är inte speciellt naturvetenskapligt bevandrad eller intresserad, men de här artiklarna är lättförståliga, intressanta och tankeväckande.

Låna boken i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: