torsdag 30 juli 2009

Först, störst, bäst - 1959!


Som en smygstart på höstens femtioårsjubileum på Kortedala bibliotek finns nu en liten utställning med foton och tidningsklipp från de första åren. På den tiden hade Göteborg fyra dagstidningar och alla följde bibliotekets tillkomst, invigning och fortsatta öde.
Kortedala bibliotek var då landets största stadsdelsbibliotek, det första med tonårsavdelning och blev ett föredöme långt utanför landets gränser.
Nu är det ännu större, bättre och fortfarande först ibland, men tyvärr inte med samma generösa öppettider!
I september kommer hela jubileumsprogrammet!
Välkommen till utställningen och biblioteket "in real life"!

Ingrid
Inga kommentarer: