onsdag 19 maj 2010

Femmes of power

Femmes of power är en avantgardistisk coffee-table book där vi tas med på en spännande resa till sju olika länder i utforskandet av begreppet femme. För texten svarar Ulrika Dahl och för de kreativa fotona Del Lagrace Volcano.
Queer och feminism är numera rätt mainstream. Men för de allra flesta är det fortfarande konstigt att tänka sig att kön skulle vara föränderligt och förgängligt. Tanken att våra kön är lika rörliga som vår klasstillhörighet eller vårt yrke är provocerande för många. Den här boken vill få oss att släppa de gamla föreställningarna.
Dahl, som själv är femme aktivist, säger att det nästan är omöjligt att definiera femme. Hela poängen med begreppet är att inte låta sig kategoriseras. Det är en rörelse inom den lesbiska queerkulturen som vill ta tillbaka det feminina uttrycket, och vill visa att den inte behöver vara objektifierande.
Boken är förstås full med bilder av olika femmes. Volcanos vill inte skapa några objekt som betraktas av en utomstående blick, utan både de som fotograferas och betraktarna görs till subjekt och medskapare. Texterna är en lekfull mix av essäer, intervjuer, citat etc. Estetiken blir ett verktyg för att omforma vår syn på normer. Resultatet blir en fräck och fantasieggande läsupplevelse.

/leif