onsdag 12 maj 2010

Queersverige

År 2005 kom antologin Queersverige som presenterade det senaste årtiondets forskning i ämnet. Den innehåller sammanfattningar av olika forskningsprojekt, och visar på en stor mångfald. Skribenterna är sexton olika akademiker som är historiker, etnologer, idéhistoriker, sociologer, antropologer, idrottsforskare och teatervetare. Kapitlena handlar bl a om ensamhet, partnerskap, begravningar, schlager, kolonialism, sexköp, dokusåpor, sport och skvallertidningar.
Queer är ett synsätt som ifrågasätter våra inlärda föreställningar om sexualitet, och om manligt och kvinnligt. Samtidigt är det begrepp som av en del upplevs som ganska vagt och svårgreppbart. En del kritiker säger att queerteorin här i landet inte är tillräckligt utmanande utan snarare lite snäll och folkhemspräktig.
I den här antologin så är det bara två artiklar som är lite vågade och tangerar det förbjudna. Dels är det Don Kulick (som är bokens redaktör) som skriver om patologiseringen av sexköpare, och dels är det Lissa Nordins inlägg om ogifta män i inre Norrland och deras svårigheter att finna partners.
Ovan nämnde redaktör skriver i förordet att queerteorins framgångar borde göra dess anhängare misstänksamma. Det är lätt att hålla med. Queeerteorin skulle behöva vara lite mer okonventionell, uppkäftig och obekväm än vad den framstår som i den här boken. Den borde sträva efter att få oss att tänka det som ännu inte har tänkts. Nu har det gått några år sedan den här boken kom och förhoppningsvis är dagens queerteoretiker djärvare.


/leif

Inga kommentarer: