onsdag 5 maj 2010


Färgen gör människan: om färg, kläder och identitet från antiken till våra dagar av Maja Jacobson


Färg är inte en egenskap som finns hos objekt i världen. Att uppfatta färg handlar prosaiskt sett om ljus med olika våglängd som når ögat, som skickar signaler till hjärnan som betingat talar om att nu ser du gult.
Men det är inte det prosaiska färgseendet som Maja Jacobson utforskar i sin åskådliga bok om färg.
I ”Färgen gör människan” utforskar Jacobson färg, främst på klädedräkt, som betydningssystem från antiken till nutid. Jacobson skriver på ett intressant och informativt sätt om färg som markör med psykologiska associationer och egenskaper, färg som symboliskt laddad kommunikation.
Med färgval på kläder skapar vi, individer och grupper, personlighet/identitet, frammanar känslor samt visar på ekonomisk, religiös och social status och tillhörighet.

” färgernas primära funktion [är] att klassifiera, att utmärka och att
tillkännage, att förena eller att skilja. Färg är ett socialt fenomen och en
kulturell konstruktion” (
Michel Pastoureau)


Jacobson framhåller att det är samhällen/kulturer som laddar färgerna med symboliskt värde och att en viss kulturs eller tidsperiods färganvändning också måste sättas i relation till faktorer som påverkar den – klimat, handel, teknologi och influenser utifrån.

Jag tycker att färgen gul är glad och kul. Hur kul har den varit historiskt sett? Jacobson ser att på det positiva kontot representerar gul intellektet och intuitionen, godheten, optimismen och framtidstron. Av Goethe har den också beskrivits som ”glättig, vaken, och vänligt förförande”.
På det negativa kontot står gul för det onda, förräderiet, fegheten, skammen och avundsjukan. I bildkonsten framställs t.ex. Judas ofta iklädd gul mantel och 1800-tals målaren Turner använde den gula färgen i målningen ”slavskeppet” som ett inlägg mot slavhandeln.
Vidare har gul använts för att varna, bl.a. mot pesten. Varning eller varumärke – de prostituerade i antikens Aten och Rom färgade håret gult för att synliggöra sin verksamhet.
Hur ska man tolka vårt samhälles förkärlek för en mörkare färgskala (svart och grått) frågar sig Jacobson avslutningsvis? Vad säger tendensen om tidsandan? Under tidigare epoker var svart en färg för protest mot det pråliga och vulgära. Men idag då svart bärs av flertalet? Jacobson ser att svart erbjuder många tolkningsmöjligheter, många möjliga identiteter, men också en anonymitetens trygghet och skydd.

Vilken färg är du?

Susanne

2 kommentarer:

Anna sa...

Intressant inlägg om färg!

Anonym sa...

Jag är definitivt röd :)