söndag 30 maj 2010

Frihet, Jämlikhet, Solidaritet


Ofta får vi höra att vi som enskilda individer är maktlösa och inte kan förändra någonting. 1998 kom boken Djurrätt: en fråga om frihet, jämlikhet och solidaritet av Lisa Gålmark, som vill visa på motsatsen. Förutom att boken tydliggör hur bedrövlig djurens situation är idag så visar den hur vi som privatpersoner kan bidra till en förändring som betyder något för andra.
Författaren menar att det inte finns någon motsättning mellan djurs och människors intressen. Till stöd för detta tar hon upp hur den kommersiella djurhållningen tär på resurserna och bidrar till att bibehålla svält och undernäring, gör så att det ekologiska systemet håller på att kollapsa och i allra högsta grad bidrar till klimatförändringen. Hon visar också på de hälsofördelar som den som inte äter kött har som tex betydligt lägre risk för att drabbas av demens, hjärtsjukdomar och vissa former av cancer.
Djurhushållningen där djuren behandlas som biologiska maskiner förorsakar dem stort lidande under ett kort liv ( i regel avrättas de när de fortfarande är ungdomar) i fångenskap där inte ens deras mest grundläggande behov och naturliga betende tillfredställs.
Grunderna i etologi och djurrätt gås igenom och viktiga tänkare på området presenteras. Lisa Gålmark argumenterar för etisk jämlikhet, dvs en rätt att få sina behov och intressen beaktade fast man tillhör en annan art. Hon refererar också till filosoferna Tom Regan och Peter Singer som båda har visat att det finns en principiell likhet mellan att diskriminera djur för deras art och att diskriminera människor för deras kön eller etnicitet.
I boken ryms även en del intressanta intervjuer bl a aktivisten Carol Adams som hävdar att köttätande är den mäktigaste symbolen för manlig makt. Hon menar att det finns ett starkt samband mellan mäns sexualiserade våld mot kvinnor och ätandet av djur.
Den här boken, tycker jag, är en väldisponerad och lättfattlig introduktion i ämnet. I dess sista kapitel finns också en del praktiska råd för den som vill arbeta mer aktivt och utåtriktat för att åstakomma en förändring.
/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

man önskar att vi kommit längre... bra tips!