måndag 25 oktober 2010

Ett inlägg i jämställdsdebattenobject width="400" height="300">

Anna J och Karin

6 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt dagens AB så lever vi om tretti år i Amazonia,ett matriarkat. Bibliotekens kan väl helt enkelt ses som spjutspetsar i utvecklingen?

K G biblioteksblogg sa...

Ja är det så vi vill ha det så ;-)
Men det handlar inte bara om demokratiska grundvalar och att alla skall känna sig lika välkomna utan också en krass ekonomi där det självklart finns ett samband mellan tilldelade resurser och hur många i ett samhälle som anser att folkbiblioteket angår dem. Vilket kan sägas tala om hur väl man lyckats med att återspegla de demokratiska grundvalarna i biblioteket.
Karin

Jojje sa...

Jag tror inte att män lånar färre romaner än kvinnor för att de känner sig mindre välkomna än kvinnorna på bibliotek.
Vill man förändra det så får man nog snarare försöka ändra mansrollen.
Visst biblioteken skulle absolut ha mer resurser så att man kan nå alla de som inte använder biblioteken idag.

K G biblioteksblogg sa...

Ja jag tror också att det har att göra med mansrollen vad som anses vara en kvinnlig respektive manlig sysselsättning. Sen tror jag att det hänger ihop, resurser tilldelas kanske inte biblioteket eftersom det just ses som något kvinnligt att läsa, medan tekniska resurser och innovationer får väldigt hög status i biblioteksvärlden (nu är jag lite generaliserande och krass). Och på så sätt finns inga resurser att lägga på jämställdhetsprojekt heller. Det blir dessutom lite som att "vi kvinnor kan väl få ha något ställe där vi dominerar" och så värnar man om det egna.

AnnaJ

Anonym sa...

Det är för bonnigt och sossigt i Sverige för att intellektuella intressen skall bli något stort bland män och därmed är det kört för folkbiblioteken ur alla former av jämställdhetsaspekt. Till skillnad mot exempelvis Frankrike. För att vara intresserad av romaner och vara man i Sverige i dag så måste man vara någon form av underdog, vilket i sin tur gjort att vi med tanke på vårt lilla språk ändå lyckats få fram många bra manliga författare. Låt fruntimmrena ha sina bibliotek och låt de män som är modiga nog att ta sig dit upptäcka vilkan oas det är. Herre gud, det finns väl värre problem i samhället än detta.
Alf

K G biblioteksblogg sa...

Att sossar och "bönner" inte skulle gilla böcker eller vara intellektuella är en grov generalisering som jag inte tycker det ligger så mycket i. Men vi är också ett land i förändring med folk från annat ursprung där böcker och bibliotek kanske inte specifikt är en kvinnlig arena. Dessutom tror jag att det finns värdefulla poänger med en jämlikare blandning av både män och kvinnor, både bland personal och besökare.
Karin