torsdag 14 oktober 2010

Kvinnor som tänker för mycket

Ibland känner vi att håller på att dränkas i en tsunami av problem, tankar och känslor. Det är lätt att fastna i en destruktiv spiral av ältande som i ett accelererande tempo suger musten ur både känsloliv och livskraft, och får oss att falla nedåt, nedåt, nedåt.
Psykologen Susan Nole-Hoeksma har skrivit självhjälpsboken Kvinnor som tänker för mycket: om destruktiva tankemönster och hur du tar dig ur dem.
I inledningen går hon igenom vad hypertänkande är, och hon tar upp olika orsaker till dess uppkomst. Bokens titel kommer sig säkert av det faktum att kvinnor, pga sociala, ekonomiska och psykologiska faktorer, löper dubbelt så stor risk att drabbas av denna epedemi som män gör.
Bokens andra del behandlar olika strategier för att frigöra sig ur hypertänkandets förlamande grepp. Hur vi kan få nya perspektiv och hur vi kan undvika att hamna i samma fällor i framtiden.
Författaren utvecklar sedan i bokens sista del hur vi kan använda dessa strategier när det gäller nära relationer, familj, arbete, och om man har råkat ut för traumatiska händelser som tex övergrepp, eller att förlora en anhörig.
Den här boken innehåller inga revolutionerande idéer men däremot en verktygslåda för att arbeta med sig själv och sitt eget välbefinnande.

/leif

3 kommentarer:

Anonym sa...

tack!

Anonym sa...

Män tänker väl inte så mycke, o när dom gör det så använder dom fel huve.

Anonym sa...

fel?