torsdag 21 oktober 2010

Kysst av spriten

Alkoholen har en självklar plats i mångas liv. Men för ca tio procent av befolkningen blir spriten ett problem, och ungefär hälften av landets innevånare lever nära någon som är missbrukare. Anna Barve och Petra Dahlberg har tillsammans skrivit boken Kysst av spriten : berättelser om alkohol och relationer. Den bygger givetvis på den förnämnliga tv-serien med samma namn. I den berättade kända och okända svenskar osminkat om sitt alkoholmissbruk.
Nitton personer berättar öppenhjärtigt om sina livsöden och sin kamp mot spriten i boken. Flera av dem syntes inte i tv-programmet. Boken avrundas med en intervju med Paula Liljeberg, överläkare vid Maria Ungdomsmottagning i Stockholm.
Författarna vill med sin bok visa att det är många som lider av det här problemet, och att det aldrig är försent att förändra sin livssituation. De, liksom alla medverkande, är ense om att vi måste börja prata om de här problemen.

/leif

Inga kommentarer: