söndag 11 oktober 2009

HalmstadgruppenAtt greppa sex livslånga konstnärsskap i en liten skrift på mindre än fyrtio sidor kan inte vara lätt, men Hugo Palmsköld gör i alla fall ett försök med Halmstadgruppen. Och kanske kan boken (den är bara en bland flera om gruppen som finns på biblioteket) ändå tjäna som en introduktion för den som vill veta mer om de första surrealisterna i svensk konst.

De gick från ett geometriskt betonat måleri till att i början av 1930-talet måla i surrealistisk stil. Ett måleri som blir mer internationellt efter gruppens utställning i Köpenhamn 1935.

Det är den illusionistiska surrealismen de målar. Den som "avfotograferar" drömmar, skriver Hugo Palmsköld. Och de lyckas nog så väl, menar han, trots kritik om "beskedlighet".

Under 1940-talet blir Halmstadgruppen mer desorienterad och det surrealistiska måleriet ersätts med ett religiöst tema hos några av dem. De går olika vägar, men håller ändå samman som vänner livet ut.
Halmstadgruppen bestod av Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén. Flera av dem utbildade sig i Paris.


CalleL

Fotnot: Just nu, och till och med 8 november, pågår en utställning med Halmstadgruppens surrealistiska måleri på Mjellby Konstmuseum utanför Halmstad.
 

Inga kommentarer: