måndag 12 oktober 2009

Världens lyckligaste folkJournalisten Lena Sundström sade upp sig från sitt jobb och flyttade till Danmark. Hon bosatte sig i tre månader i Köpenhamn för att göra en resa in i en tänkbar svensk framtid. Resultatet blev den mycket underhållande och viktiga boken Världens lyckligaste folk: En bok om Danmark.
Landet har blivit ett slutet, konservativt samhälle där medborgarna ständigt är livrädda för att bli invaderade av muslimer. Vad är det som har hänt?
Dansk Folkeparti har under senare år haft en vågmästarroll i Folketinget. De har varit det parti som har satt den politiska dagordningen vilken de andra partierna sett sig tvungna att rätta sig efter.Författaren gör en grundlig genomgång om uppkomsten och utvecklingen av partiet, och hon gör ett inträngande porträtt av dess starka ledare Pia Kjaersgaard. Enligt Lena Sundström blev Dansk Folkeparti en kraft att räkna med i och med att Venstre släppte in dem i värmen. Hon visar hur de övriga partierna ( även på vänsterkanten) gradvis har tagit över deras retorik.
En intressant fråga är om det som skedde i Danmark skulle kunna hända här i Sverige?
I båda länderna har vi sett hur värderingsfrågor fått större utrymme än ekonomiska rättvisefrågor i den politiska debatten. Även här har politikerna börjat tala om liberal tolerens i form av nationella värderingar, och om kulturella skillnader som problematiska.
Retoriken i nästa års valrörelse kommer att visa hur "danmarkiserade" vi har blivit.
/leif

Inga kommentarer: