torsdag 22 oktober 2009

Slaget om svenskheten

Slaget om svenskheten: Ta debatten med Sverigedemokraterna av Eva-Lena Lodenius och Mats Wingborg är en bok som känns brännande aktuell i dagarna. De har intervjuat partiledningen (och även en del personer på lägre nivåer i partiet) och resultatet har blivit en redogörelse vad SD står för och vilken ideologi de har.
Syftet med boken är (som undertiteln anger) att den ska kunna användas som ett redskap i debatten, de tar fram motargument och visar på svagheter i partiets hållning.
Författarna fastslår inledningsvis att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som inte tror på alla människors lika värde. Dessutom inser de inte att vi har rättigheter och skyldigheter som individer, utan de börjar resonera i termer av etniska, kulturella och religiösa grupper. Det är just där som rågången går mot de etablerade partierna. SD talar inte om skilda raser utan om kulturella skillnader, men det praktiska resultatet blir detsamma. Deras resonemang bygger på att den som flyttar hit aldrig blir svensk, och inte heller deras barn eller barnbarn.
Enligt partiet kommer alla problem i samhället av att de finns för många invandrare och det som ska bevaras är "svenskheten", något som partiledningen inte ens kan definiera vad det är.
Ett exempel på motsägelse är att man dels beskyller invandrarna för att "ta jobben från svenskarna" och dels beskyller dem för att "leva på bidrag".
Man är ett nationalistiskt parti och säger att varje folk har rätt till en nation – men denna rätt gäller märkligt nog inte samerna!
Sverigedemokraterna styrs helt och hållet av män och det är så man vill att de ska vara i samhället också. För kvinnorna anses det naturligt att vårda och ta hand om andra. Pappaledigheten i föräldraförsäkringen ska följdriktigt tas bort. Abort ska bara tillåtas tom vecka 12, och genom aktiv propaganda ska svenska kvinnor förmås att föda fler barn.
En rad rättigheter för HBT-personer ska också inskränkas. De ska inte få gifta sig, få adoptera eller få möjligheter till insemination.
SD försöker framförallt värva anhängare i traditionella arbetarklassområden, och de vill gärna att de ska uppfattas om den gamla tidens socialdemokrati. Partiföreträdare brukar ofta påstå att Per-Albin Hansson skulle ha varit sverigedemokrat om han hade levt idag. De verkar inte ha uppfattat att poängen med hans folkhem var att det omfattade alla innevånare.
Om Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen så finns det en uppenbar risk, anser jag, att det skulle legitimera en ökad främlingsfientlighet, och leda till en minskad tolerens på en rad områden.
Författarna till boken har skapat en blogg: slagetomsvenskheten.blogspot.com, där de fortlöpande lägger ut ny information, och de har även länkar till sina källor i texten.
/leif

Inga kommentarer: