måndag 5 oktober 2009

Internationella barndagen

I dag firas Internationella barndagen. Beslutet om att fira den internationella barndagen togs 1953 av FN:s generalförsamling. Unicef har ansvar för att dagen skall synas i så stor utsträckning som möjligt.

I dag liksom 1953 finns det många barn som har det svårt. Att skriva " att satsa på barnen är att satsa på framtiden" är att uttrycka en klyscha, som man tyvärr inte särskilt ofta analyserar. Det handlar förstås att arbeta mot barnfattigdom, våld mot barn, analfabetism m.m.
Men det handlar också om synen på barn som är uppvuxna i en trygg miljö med utbildningsmöjligheter. Att man förstår att det är bra att vi låter barnen komma till tals inte bara för att barnen skall växa som individer utan för att hela samhället mår bra av att alla individer respekteras. Att klaga på barn och ungdomar generellt är helt okej, det faller inte under någon lag om "hets mot folkgrupp", men är likväl diskrimenarande och framtidsfientligt. Använd dagen för att besluta om vad du kan hjälpa till att förändra för världens barn.
Lägger in en länk om barnkonventionen
http://http://www.unicef.se/barnkonventionen

Karin

Inga kommentarer: