måndag 19 oktober 2009

Vägar till visdom

Stefan Einhorn är nu aktuell med sin ny bok Vägar till visdom.
Ordet visdom låter för mig som något gammalmodigt och ouppnåeligt, som något förbehållet stora tänkare och filosofer.
Författaren menar dock att vi alla kan växa i visdom, och han hävdar att det är ett förhållingssätt som vi alla kan lära oss, och som leder till att vi ökar våra möjligheter att leva ett rikare liv och få bättre relationer till våra medmänniskor. Han går till och med så långt att han påstår att vi individer idag har möjlighet att påverka vårt eget och andras liv på ett sätt som är unikt i mänsklighetens historia.
Liksom i tidigare böcker bekänner Einhorn sig till altruismen, men jag tycker nog att han gör det både mer övertygande och mer underhållande i Konsten att vara snäll.


/leif

Inga kommentarer: