lördag 14 mars 2009

Sin ensamma kropp


Johansson, Elsie, Sin ensamma kropp

Den här boken av Elsie Johansson skiljer sig markant från hennes tidigare. Här är det nutid och den som är sin ensamma kropp är Maliss, egentligen Marie-Louise Parre som är änka efter en besutten åkeriägare. Trots att berättelsen utspelar sig i de finare salongerna har E.J. inte glömt klassperspektivet. Maliss, som ursprungligen kom från mycket små förhållanden har gjort en enastående klassresa. När hon var 17 år gifte hon sig med sin direktör och trädde in i den för henne så ovana och okända världen. I själva verket betydde det att hon inte känner sig hemma någonstans. Nu är Maliss över sjuttio och skulle kunna njuta av livet, ekonomiskt välbeställd som hon är. I stället brottas hon ständigt med skuggorna från det förflutna som hela tiden gör sig påminda och tvingar henne tillbaka till de allra mörkaste vrårna.
/Barbro

Inga kommentarer: