torsdag 19 mars 2009

Jorden vi ärvde


Jorden vi ärvde, om klimat, konsumtion och livsval, är en antologi som ges ut i ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Ordfront, redaktör är konstnären Erika Dahlén. Ett drygt trettiotal författare, journalister, poeter och konstnärer medverkar, bl a Susanne Larsson, Maria Küchen, Jonas Gardell och Bob Hansson.
"Overshoot day", kallas det datum då vi överskrider vår förbrukning av jordens förnyelsebara resurser, och det infaller tidigare för varje år. 2007 var det tre månader kvar av året när vi började leva över våra tillgångar. I längden går det inte att ha obegränsad tillväxt på en begränsad planet.
Den förre ärkebiskopen KG Hammar inleder sitt bidrag med att ställa frågan ” Vad händer om vår planets framtida överlevnad förutsätter att marknaden sätts ur spel?”.
De medverkande funderar kring vad den moderna livsstilen gör inte bara med miljön utan även med människorna. Konsumtionskulturen formar hela vårt tankesätt och förefaller till stor del ha ersatt religionen och blivit den nya gemensamma ideologin.
Det genomgående temat i såväl bilder som texter i antologin är att vi inte längre kan gömma oss bakom idén att konsumtion ska lösa alla våra problem. Men överger vi den så uppstår ett vakuum som behöver fyllas med något annat, och frågan blir då med vad? Vi måste börja fundera på hur vi vill leva.

Låna Jorden vi ärvde i Gotlib.
/
leif

Inga kommentarer: