tisdag 24 mars 2009

Vad hjälper det en människa ...

Det är högtidsdagar för mig. Ann Jäderlunds nya diktsamling har kommit ut. Alla hennes diktsamlingar är egenartade och sinsemellan olika. I hennes poesi hänger form och innehåll mycket tätt samman. Den nyutkomna Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar är tjockare än tidigare samlingar, hela 188 sidor. Jag har läst igenom den en gång och måste säga att ... det räcker inte. Men det första intrycket är ändå att denna samling rör sig just kring svårtillgänglighet och flyktighet. Och i denna samling känner jag igen många spår från tidigare samlingar, som exempelvis naturen, blomsternamn, en speciell rytm... Men här är allt sammanvävt. Till skillnad från tidigare har denna text mer prosalika partier. Döden är högst närvarande här. Gränser mellan jaget, mellan yttre och inre, och mänskligheten och historien löses upp. Vilket kan vara förvirrande och ångestladdat naturligtvis. För min del handlar denna bok (vid den första läsning) om var gränserna egentligen går mellan gott och ont, mellan liv och död. Här är ett diktpar som jag fastnade särskilt för. Å ena sidan sönderfall och å andra sidan en liten skyddad blombukett.

Jag är döende. Djupt utanför. Ute ur mig själv.
Jag var döende igår och sedan jag föddes.
Jag föddes inte ur mig själv. Jag förstörs.
Min kropp sönderdelar allt jag äger. Jag kan
inte vara därinne.

Hennes lupin i buketten. Gulsporre
Daggkåpeblad. Bruna ensamma
Alsickeklöver. Handen som håller
sig över. Rotsäcken och andra blad.
Handen som håller sig över.

ur: Vad hjälper det en människa om hon heller rent vatten över sig i alla sina dagar, s.86-87

Ann Jäderlund är också aktuell i en utställning med namnet Varför är vi inte i paradiset? på Moderna muséet, där hon i ett samarbete med författaren Magnus William-Olsson och konstnärerna Agnes Monus och Mikael Lundberg. Se Moderna muséet, där kan man även läsa Ann Jäderlunds egna ord kring några av texterna på utställningen - som också är inledningen till Vad hjälper det en människa(...).

Ann Jäderlund förekommer sällan på bild och uppträder mycket sällan med sin poesi. Hon har givit ut nio diktsamlingar, en samlilngsvolym och två barnböcker, Ivans bok (1987) och Iris bok (2002) som för övrigt är mycket fina bilderböcker med collagebilder och oväntade och lekfulla ramsor och diktstrofer.

Läs mer om Ann Jäderlund i Alex - Författarlexikon, kan läsas hemifrån via Gotlib, klicka dig fram till Databaser och logga in med lånekortsnummer och din pin-kod.

Se om Vad hjälper det en människa(...) finns inne i Gotlib.


Hade varit intressant att höra andras synpunkter eller upplevelser av denna diktsamling. Berätta gärna!
/malin

1 kommentar:

Anonym sa...

Inspirerande.Det verkar vara en bra diktsamling.