måndag 23 mars 2009

Nödvändigt om Florens


Familjen Medici, Det vackra folket i Florens (2006)
Ulla Britta Ramklint

För den som tänker semestra i Italien i sommar och har vägarna förbi Florens kan en bok av detta slag vara oundgänglig. För utan lite av historiskt kunnande är det lätt att förlora sig i denna stad så full av konst, kyrkor och gestalter från främst renässansen.
Bättre då att bli ”lyckligt yr” som Ramklint beskriver inför t ex Benozzo Gozzolis fresk Konungarnas resa. Här får familjen Medici som härskade i Florens i generationer under 1400- och 1500-talen göra en av de tre vise männen sällskap.

Nu är boken om Medici inte främst någon konstguide utan av Ramklint initierade historiska nedslag i bankirfamiljen Medicis m fl persongalleri. Hur de fick sin stora makt och med främst textilpengar kunde behålla den trots att det samtidigt fanns en slags demokrati där staden var indelad i yrkesskrå ”arti”. Dess medlemmar kunde så ofta som varannan månad väljas till stadens råd även om bara omkring 25 procent av befolkningen var med i en arti.

Författaren levandegör kunskaperna om denna tid och myt. Hon beskriver inte bara ”det vackra” utan även det florentinska samhällets alla baksidor och grymheter, krigen och pesten och gör det på ett lättfattligt sätt.

CalleL

Fotnot: Faktum är att bland Florens många tillresta turister finns än i dag sjukdomsfall som är direkt påverkade av stadens konstskatter. Redan på 1800-talet beskrivet som Stendhals syndrom av den franske författaren med samma namn. Intensiva upplevelser av den vackra konsten sägs kunna utlösa psykiska sammanbrott hos den som speglar sina olösta konflikter i verken.
Det finns numera modern konst också i Florens även om inte det är orsaken till de stora turistströmmarna. Själv kan jag rekommendera ett besök på 1900-talskonstnären Marino Marinis museum.

Inga kommentarer: