måndag 30 mars 2009

Konsten att vara snäll
Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn kom ut 2005. Jag har i helgen lyssnat på den som ljudbok, förnämligt inläst av författaren själv.
Ordet snäll förknippas ofta med dumhet, naivitet, mesighet och en oförmåga att försvara sig själv och andra.
Einhorn menar tvärtom att snällhet är att ständigt visa omtanke om sina medmänniskor, och det är enligt honom det finaste man kan göra.
Dessutom hävdar han att snällhet är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i livet såväl för individer som för kollektiv. Om vi handlar gott mot andra så kan vi inte undgå att göra gott för oss själva med.
Men det är inte alldeles oproblematiskt att vara en god medmänniska, det finns motkrafter och fallgropar. Att inte stå för sina värderingar eller att inte säga ifrån om någon gör något orätt är en falsk snällhet.
Äkta snällhet är däremot att använda sitt förnuft och att omsätta sina tankar i konkret handling. Det gäller att visa empati med sina medmänniskor och att försöka förstå hur de vill bli bemötta, och sedan bemöta dem så.
Författaren tar vetenskapliga försök som exempel på att det är lönsamt att vara snäll. Han menar också att goda handlingar sprider sig likt ringar i vattnet.
Slutligen kommer han med en hel del tips om vi hur kan utveckla vår empatiska förmåga i ett livslångt lärande, och om hur vi kan använda snällhet för att få framgång i livet.
Stefan Einhorn är professor och överläkare och har också skrivit flera böcker inom medicin och religionsfilosofi, samt Den sjunde dagen som är en skönlitterär berättelse.
Låna Konsten att vara snäll i Gotlib

/leif

Inga kommentarer: